NOWE SZKOLENIE ONLINE-BEZ EGZAMINU!!! – Ochrona radiologiczna pacjenta dla osób wykonujących badania, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie, wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie pod nr 58-000063-003-0309 zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on line:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA, ZABIEGI lub LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

ONLINE i BEZ EGZAMINU

za pośrednictwem platformy e-learningowej www.dobre-szkolenie.pl

Kurs skierowany jest do osób, wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także do osób nadzorujących ich wykonywanie.

Osoby te zobowiązane są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (art.33n.ust.1 ustawy Prawo atomowe). W celu wykonania ww. obowiązku osoby te, są zobowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat. (art. 33n.ust.2 ustawy Prawo atomowe).

Jedną z możliwości zdobycia punktów jest uczestnictwo w powyższym 20 godzinnym szkoleniu, co skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby 20 punktów i spełnieniem ustawowego wymogu na 5 lat.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego i zasadami ochrony radiologicznej pacjenta.

Po zarejestrowaniu się na platformie www.dobre-szkolenie.pl uczestnik ma nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych przez 14 dni. Rejestracja na platformie jest równoznaczna z zapisem na szkolenie i zobowiązuje do uiszczenia opłaty.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobycie 20 punktów szkoleniowych zgodnie z art.33n ust.4 pkt 2 ustawy Prawo atomowe.

Ponadto lekarze biorący udział w szkoleniu otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r.w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 Cena: 319 zł/os

*dla grup zorganizowanych obowiązuje cena 259 zł/os    

Opłaty za szkolenie należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia rejestracji na platformie szkoleniowej.
Numer konta VELO BANK S.A. 40 1560 1195 0000 3362 2005 0001.                                

                                                                                  

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy

              

Start typing and press Enter to search