UWAGA ZMIANA TERMINÓW WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ UDT WÓZKI

Uwaga operatorzy wózków jezdniowych!!!

Dnia 15 października 2019 r. weszły przepisy zmieniające rozporządzenie z 29 maja 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa            i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym dotyczące terminów ważności uprawnień

m in. w § 18:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

 

Całe brzmienie rozporządzenia jako tekst jednolity dostępne poniżej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001948

Start typing and press Enter to search

szkolenie-bhpszkolenie-bhp