X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w
                X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca 2019/2020

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów
zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej
za granicą.
Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 25 stycznia 2020 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej PŚk:
Maria Durlik, cowi@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358
Kamil Kot,   kkot@tu.kielce.pl , tel. 41 34 24 387

Start typing and press Enter to search

Budowanie sieci kontaktów