Zapraszamy do udziału w OITiW 2021-2022

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021-2022.

REGULAMIN OLIMPIADY 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości składa się z dwóch bloków:

  • BLOK A – Innowacje Techniczne
  • BLOK B – Wynalazczość

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim, podlaskim oraz mazowieckim (Blok B)

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

Zapraszamy

Start typing and press Enter to search