Zmarł Stanisław Zbyrad – były Przewodniczący Zarządu WKTiR

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 28 stycznia 2019 r.

ŚP.
mgr inż. Stanisława Mariana Zbyrada

stanisaw-zbyrad

Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie w latach 1978-2014, Członka Rady Wojewódzkiej NOT, Członka Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Cybernetyków Polskich, Członka Polskiego Komitetu Optotelekomunikacji PAN, Członka Rady Naukowo – Technicznej Ministerstwa Łączności.

Był to człowiek, który wniósł istotny wkład w odbudowę i modernizację obecnej siedziby WKTiR w Lublinie.

Czynnie uczestniczył w propagowaniu postępu naukowo – technicznego wśród młodzieży szkół średnich i wyższych, m. in. poprzez organizowane przez WKTiR olimpiady techniczne. Działalność zawodową i stowarzyszeniową łączył z pracą dydaktyczną pracując jako nauczyciel i wykładowca w Technikum Elektronicznym w Lublinie, UMCS i AM.

Był autorem  i  współautorem ponad 30 rozwiązań technicznych i procesów chemicznych chronionych przez Urząd Patentowy RP. Na bazie tych rozwiązań wdrożył i rozwinął technologie światłowodowe łącznie z produkcją włókien światłowodowych w Telekomunikacji Polskiej.

Za działalność społeczną i zawodową był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m. in.: złotą honorową odznakę PZSWIR, SEP, NOT, ZZPŁ, Zasłużony dla Miasta Lublina, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego.

Otrzymał również odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Start typing and press Enter to search

szkolenie-wzek-widowykursy w Lublinie_www.wktir.pl